Människor i rörelse

Tavlorna visas i komprimerad och litet format som en översikt.

Om du för musmarkören ovanför bilden och klickar på vänster musknapp så visas bilden i större format.

Du kan visa nästa bild genom att klicka på pilen längst till höger i mitten av skärmen. Pilen till vänster om bilden tar Dig tillbaka en bild.

Längst ned finns 3 olika symboler.

Om du klickar på pilknappen längst ned till vänster så visas bilderna som ett bildspel. Om Du vill göra en paus klickar du på II-knappen.

Klicka på fyrapilars knappen så får Du tavlan i helbild. Om du dessutom klickar på i-knappen så ser Du tavlans namn längst upp till höger.

« av 2 »