Om

Bakgrund

 Sedan några år tillbaka är jag pensionär och har nu “all tid i världen” att ägna mig åt min favorithobby – akvarellmålning. Jag är medlem i Hammarö Konstförening sedan några år tillbaka.

Ovan en akvarell föreställande min farfars far Anders Petter Moberg.
Anders Petter var mästersmed vid Borgviks Bruk i Värmland.

Akvarellmålning av undertecknad. (300 g  Rough, Saunders Waterford.)

Akvareller i “rörelse”

Jag är utexaminerad civilekonom från Handelshögskolan I Göteborg med inriktning på logistik.

Under merparten av min yrkesverksamma tid har jag som VD ansvarat för utveckling och marknadsföring av logistik / transportsystem baserat på avancerad IT teknik

Mitt yrkesverksamma liv bestod till största delen av att datorisera transporter – dvs att bygga IT system för rörelse av gods i hamnar, på fartyg, på järnväg mm. Att beskriva IT system inom logistik på ett enkelt sätt och lättförståeligt sätt var en utmaning. Bildspråk, färger, former mm blev viktiga verktyg för mig. Som pensionär har jag fortsatt att studera rörelser men nu av människor. Jag började tidigt använda teckning både i yrkeslivet men även som hobby. Ganska snart blev akvarellmålning en naturlig fortsättning. Mina motiv får gärna vara färgstarka och framförallt kretsa kring människor i rörelse. Akvarelltekniken ger i det närmaste obegränsade möjligheter att göra mina tavlor spännande.

Kurser i akvarell

Jag har deltagit i Master Class akvarellkurser under ledning av Konstantin Sterkov, välkänd professionell konstnär från S:t Petersburg. Vidare har jag gått flera veckokurser för lika kände konstnären Trevor Lingard, England.

Utställningar

Jag har deltagit i många utställningar och även genomfört  separatutställningar.

Bl.a. deltar jag i den årligen och välkända återkommande ”Ö-konstrundan” på Hammarö. Har deltagit i Vårkonst, Blå ”Lagårn”, The Wall of Art, Arthouse m fl.